Optimaliseren door een multidisciplinaire en organisatorische technische integratie

Oplossing 1Geïntegreerde bouwdetails

Geïntegreerde bouwdetails

Nieuwe normen en voorschriften hebben tot gevolg dat er meer eisen worden gesteld aan onze gebouwen, vooral op het vlak van de bouwdetails. Onze multidisciplinaire aanpak is een belangrijke troef van het WTCB. We beperken ons immers niet tot één enkel technisch aspect, maar we houden rekening met alle essentiële prestaties die vereist zijn en hun onderlinge interactie zoals bijvoorbeeld stabiliteit, brandveiligheid, thermische isolatie, akoestische isolatie, waterdichtheid, luchtdichtheid, toegankelijkheid, uitzicht, kwaliteit van de binnenlucht …

Onze multidisciplinaire technische aanpak stelt ons in staat om de meest complexe problemen aan te pakken en om bouwwerken te optimaliseren.

Oplossing 2Organisatorische bijstand

Lean Construction

De complexiteit van de bouwdetails en bijgevolg ook de kosten voor de uitvoering ervan, nemen doorgaans proportioneel toe in verhouding tot de gestelde eisen. Het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen de gewenste prestaties en de uitvoeringskosten.

Vandaag de dag worden de bouwbedrijven ook geconfronteerd met steeds grotere beperkingen op het vlak hun activiteiten. De eisen van de klant met betrekking tot termijnen, prijzen, kwaliteit, veiligheid en milieu, maar ook de buitenlandse concurrentie zijn allemaal parameters die de winstgevendheid van bedrijven kunnen beïnvloeden.

In deze context is het cruciaal om de productiviteit van de bouwsector op een duurzame basis te verbeteren. Uit studies blijkt dat de bouwsector de sector is die zijn productiviteit het minst heeft verbeterd in de afgelopen decennia en dat een aanzienlijk deel van de projectkosten (tot ongeveer 30 – 40%) verband houdt met organisatorische verspillingen. Zo is uit metingen op de werf gebleken dat bouwvakkers soms 2 tot 3 uur per werkdag verliezen door verplaatsingen, wat een negatieve invloed heeft op de productiviteit op de werf.

Naast technische bijstand biedt het WTCB dus ook organisatorische bijstand aan bouwbedrijven, zodat ze het hele bouwproces efficiënt kunnen aansturen. Deze bijstand richt zich op alle organisatorische aspecten in bouwbedrijven zoals kostprijsberekening, prijsoffertes, planningstechnieken, beheer van de middelen, financieel beheer …

 

Oplossing 3WTBC-tools voor kmo’s

Het WTCB ontwikkelt tools en toepassingen die (kleine) bouwbedrijven in staat stellen om op een snelle en gemakkelijke manier inzicht te krijgen in bepaalde technische kwesties. Deze praktische instrumenten vormen een nuttige aanvulling op de traditionele communicatiemiddelen en hebben betrekking op allerlei domeinen zoals tools voor het juiste gebruik en de interpretatie van referentiedocumenten of complexe theorieën, beheertools, rekentools …

 

WTCB-CSTC Tools