De dagelijkse problemen van bouwbedrijven oplossen

Oplossing 1Technische bijstand bij het bouwen

Technische bijstand aan bouwbedrijven

De behoeften van aannemers en professionals in de bouwsector worden vooral beïnvloed door recente ontwikkelingen in de bouwwereld zoals een toename van de verwachte prestaties, de groeiende complexiteit van de gebouwen, nieuwe materialen en de integratie van steeds meer functionaliteiten. De website van het WTCB vormt een belangrijk instrument voor de technische ondersteuning van bouwbedrijven. Bouwprofessionals kunnen op de website een antwoord vinden op tal van vragen in het uitgebreide aanbod van technische informatie (korte en lange publicaties, FAQ’s, pathologiefiches, webinars …).

Hoewel digitale communicatie stilaan de norm wordt, blijft persoonlijk contact belangrijk. De ingenieurs van de afdeling Technisch Advies van het WTCB staan dagelijks ter beschikking van de bouwprofessionals om hen bij te staan in geval van moeilijkheden. Dankzij een goede planning en voorbereiding van de werken en door grondige controles, wordt een groot aantal problemen steeds vroeger ontdekt. Waar vroeger de aanvragen vaak pas na het einde van de werken of zelfs na de ingebruikname van het gebouw binnenkwamen, worden onze interventies vandaag steeds meer tijdens de bouwfase en zelfs voor het begin van de werken aangevraagd.

De vragen die aan de ingenieurs van de afdeling Technisch Advies worden gesteld, hebben vooral betrekking op:

  • hulp bij het maken van de juiste keuze op het vlak van bouwmaterialen en/of -systemen
  • het ontwerp van bouwwerken en bouwdetails
  • raad geven op het vlak van uitvoeringstechnieken
  • het beoordelen of de bouwwerkzaamheden conform zijn met de geldende voorschriften
  • gebruiksvoorwaarden
  • type en frequentie van het onderhoud
  • onderzoek van technische betwistingen en/of schadeverschijnselen
  • het verstrekken van technische informatie om een minnelijke schikking in geval van bouwpathologieën te vergemakkelijken

Kortom, het WTCB zorgt voor alle vormen van technische bijstand tijdens het bouwproces. Dankzij onze website, de telefonische permanentie, nieuwe communicatiemiddelen en werfbezoeken kunnen onze ingenieurs van de afdeling Technisch Advies alle problemen oplossen waarmee bouwbedrijven geconfronteerd worden in hun dagelijkse activiteiten. 

Oplossing 2Eigen proeven en studies

Eigen proeven en studies

In functie van de complexiteit van het probleem kunnen uitgebreide studies of proeven noodzakelijk zijn. Dit resulteert in een samenwerking tussen bouwprofessionals en onze onderzoekers. Aan de hand van de talrijke vragen die onze ingenieurs van de afdeling Technisch Advies krijgen, kunnen we vaak terugkerende problemen in de bouwsector identificeren.
Deze problemen worden voorgelegd aan de Technische Comités (TC’s) samen met de problemen die rechtstreeks vastgesteld werden door de leden van de TC’s, die de ambassadeurs zijn van de bouwsector. Zo kan het WTCB, indien nodig, meer diepgaande studies uitvoeren over terugkerende bouwpathologieën, de oorzaken ervan identificeren en duurzame oplossingen aanreiken. Deze studies, met name de projecten gefinancierd met eigen middelen, worden geïnitieerd en aangestuurd door de Technische Comités. De resultaten worden via de technische publicaties rechtstreeks ter beschikking gesteld van de sector.