Anticiperen op de behoeften van bouwbedrijven en schade voorkomen

Oplossing 1Technische regels van goede praktijk

Prenormatieve studies

Door het uitwerken van een code van goede praktijk anticipeert het WTCB niet alleen op de behoeften van de bouwbedrijven, maar wil het ook schade op de werven voorkomen. Het opstellen van technische publicaties (zoals de WTCB-Contact, WTCB-dossiers, pathologiefiches …) is een essentiële opdracht van het WTCB.

Een Technische Voorlichting (TV) is een document dat door de sector is opgesteld onder toezicht van de Technische Comités van het WTCB. Dit is steeds het resultaat van overleg met de sector. Het hoofddoel van een TV is om op Belgisch niveau een duidelijke en toegankelijke code van goede praktijk op te stellen omtrent het ontwerp en de uitvoering van kwalitatief hoogstaande bouwwerken, o.a. op vlak van materiaalkeuze en uitvoeringstechnieken. Dit gebeurt op basis van geconsolideerde kennis en gevalideerde innovaties met betrekking tot het beschouwde vakgebied

Anticiperen betekent ook het aankaarten van nieuwe onderwerpen om tegemoet te komen aan de toekomstige behoeften van de Technische Comités.

Oplossing 2Prenormatieve studies en Normen-Antennes

De juiste interpretatie van normatieve en reglementaire eisen (inzake stabiliteit, waterdichtheid, luchtdichtheid, akoestiek, veiligheid, luchtkwaliteit, ventilatie en toegankelijkheid) is cruciaal. Door deze te vertalen in regels voor een goed ontwerp en een goede uitvoering, kan de sector bouwwerken uitvoeren die voldoen aan de voorschriften en aan de behoeften van de eindgebruikers, de klanten van onze bouwbedrijven. De Normen-Antennes, die opgesteld zijn door het WTCB met de steun van de Federale Overheidsdienst Economie, hebben tot doel het begrip en het gebruik van normen door de sector te vergemakkelijken. Ze vormen een belangrijke schakel in de normalisatieketen in de bouwsector, omdat ze de kwaliteit en het Belgische concurrentievermogen op Europees niveau verzekeren. 

Bovendien maken prenormatieve studies, die uitgevoerd worden door het WTCB in overleg of op verzoek van de Technische Comités, het mogelijk om de normen aan te vullen of om realistische normen op te stellen ten dienste van de sector en van de samenleving. Deze studies kunnen aangevuld worden met eigen projecten van het WTCB om meer toegevoegde waarde te bieden aan onze leden-aannemers.