Versnellen van de renovatiegolf

De doelstelling van de Europese Green Deal is een klimaatneutraal continent in 2050. De renovatie van bestaande gebouwen is hier een essentieel onderdeel van. Voor België betekent dit dat het renovatietempo minimaal verdrievoudigd moet worden in vergelijking met vandaag. Het streefdoel is 150.000 diepgaande renovaties per jaar.

Het WTCB investeert volop in nieuwe marktmechanismen, processen en financieringen die afgestemd zijn op de aannemer, waardoor deze zich kan concentreren op zijn kerntaken. De stap naar de digitalisering en industrialisatie van renovaties via 3D-opmetingen en de koppelingen met een digitaal model, verhogen de uitvoeringscapaciteit. Optimale renovatiestrategieën vanuit een correcte gebouwdiagnose en slimme renovatiedetails vormen het vertrekpunt.

Oplossing 1Nieuwe marktconcepten voor renovaties op grote schaal

Met behulp van financiering en nieuwe marktconcepten kan de aannemer woningen renoveren op een snelle, eenvoudige, risicoloze en energetisch doorgedreven manier aan de juiste kostprijs. Het WTCB reikt ‑ in samenwerking met zijn partners en de overheid ‑ de aannemer de nodige tools en instrumenten aan, zodat hij zich kan focussen op zijn expertise om deze renovatie-uitdaging met de juiste middelen en kennis van zaken te beantwoorden.

Oplossing 2Digitalisering en industrialisering voor een snellere renovatie

Renovatiewerken zijn moeilijker te industrialiseren dan nieuwbouw. Met de digitalisering van de processen zet het WTCB zijn schouders onder de industrialisering van renovatie-activiteiten. De ontwikkeling van 3D-opmetingen en de koppeling met een digitaal model vereenvoudigen een geautomatiseerde werkvoorbereiding, productie en uitvoering. Ook gestandaardiseerde modules of renovatiepakketten dragen hiertoe bij.

Oplossing 3Gebouwdiagnose en robuuste renovatiedetails als basis voor een correcte renovatie

Het WTCB zet zijn kennis van gebouwdiagnose om in digitale tools, die de aannemer bij de voorbereiding van de renovatie doorheen de aandachtspunten en de noodzakelijke opmetingen leiden. Beelddatabanken met verregaande schade- en materiaalherkenning ondersteunen deze diagnose.

Specifieke renovatiedetails, met aandacht voor de fasering van de werken, helpen de aannemer bij de uitvoering van complexe aansluitingsdetails

Oplossing 4Optimale renovatiestrategieën voor diepgaande energetische renovaties en een gezond binnenklimaat

Het WTCB begeleidt de aannemer naar de meest geschikte renovatiestrategie voor complexe bestaande gebouwen (al dat niet met gebouwschade) en helpt de aannemer bij de keuze uit het ruime scala aan oplossingen en interventies. Het resultaat is een succesvolle energetische renovatie met een gezond binnenklimaat. Speciale aandacht gaat hierbij naar waardevolle gebouwen en erfgoed.