Verder inzetten op hergebruik en recyclage

Bouw- en sloopafval vormt de grootste afvalstroom in Europa. Gelukkig kunnen bestaande gebouwen die afgebroken worden, dienen als bron van grondstoffen voor nieuwe bouwwerken. Om ervoor te zorgen dat dit een standaardpraktijk wordt, zowel voor de aannemer als voor de bouwheer van het bestaande en het nieuwe gebouw, is er nood aan instrumenten voor de inventarisatie van deze recycleerbare of herbruikbare materialen in gebouwen. Ook de technische prestaties van gerecycleerde bouwmaterialen of -componenten die hergebruikt worden, moeten getoetst en aangetoond kunnen worden, zodat de aannemer deze in vertrouwen kan aanbieden. Ten slotte blijft het WTCB verder zoeken naar slimme oplossingen voor het beheer van de afvalstromen op de bouwplaats.

hergebruik en recyclage

Oplossing 1Inventariseren van gebouwen en materialen

Het WTCB ontwikkelt en creëert samen met zijn partners in de sector, instrumenten voor de inventarisatie en documentatie van (materialen in) gebouwen. Het bestaande gebouw wordt op deze manier een bron van materialen voor nieuwe bouwwerken. Digitalisering, data en modellen versnellen het proces en genereren bijkomende inzichten.

Oplossing 2De technische prestaties van gerecycleerde en herbruikbare materialen verzekeren

De aannemers en de volledige bouwketen hebben nood aan een praktisch bruikbaar kader om de technische prestaties van hergebruikte en gerecycleerde materialen te onderbouwen of te verifiëren. Nieuwe testmethoden en collectieve referentiedocumenten worden indien nodig ontwikkeld, inclusief bestekvoorschriften.

Oplossing 3Praktische oplossingen voor bouw- en sloopafval ontwikkelen en verbeteren

Het WTCB treedt op als ondersteunende partner bij de validatie, ontwikkeling en implementatie van innovatieve oplossingen op het vlak van afvalbeheer, en dit in rechtstreekse samenwerking met de aannemer en de bouwketen. Sorteren op de werf, logistieke processen, nieuwe samenwerkingen en afzetkanalen vormen mogelijke oplossingen voor het bouw- en sloopafval.