Uitrollen van een slim, duurzaam en circulair waterbeheer

circulair waterbeheer

De klimaatopwarming resulteert in perioden van extreme neerslag in de winter en lange perioden van droogte en piekbuien in de zomer. In een dichtbevolkt land als België, neemt het risico op waterschaarste snel toe. De bouwsector kan met een aantal bestaande en nieuwe technieken een oplossing aanreiken. Net zoals bij energie, is die oplossing gebaseerd op een drieluik van preventie, hergebruik en infiltratie met buffering. Slimme toestellen voor de installateur, maar ook nieuwe bufferingstechnieken op het openbaar domein en oplossingen voor bemalingswater dragen bij tot het behoud van het grondwaterniveau.

Oplossing 1Minder waterverbruik door slimme oplossingen

Minder waterverbruik door waterzuinige toestellen vereist de ontwikkeling van aangepaste dimensionerings- en plaatsingsrichtlijnen voor leidingen en installaties. Ook slimme en geconnecteerde toestellen helpen om minder water te verbruiken en om preventief onderhoud te voorzien.

Oplossing 2Circulair watergebruik met hemelwater en grijswater

Hemelwater en gezuiverd grijswater komen in aanmerking voor niet-hygiënische toepassingen. Ook bemalingswater kan een oplossing zijn. Het WTCB ondersteunt deze ontwikkelingen met aandacht voor de waterkwaliteit, de dimensionering en werking van zuiveringsinstallaties, net zoals de mogelijkheden voor warmteterugwinning uit afvalwater.

Oplossing 3Grondwaterstand aanvullen door middel van infiltratie, buffering en vergroening

Lokale infiltratie in combinatie met water bufferen en vertraagd afvoeren, is van cruciaal belang om de grondwaterstanden aan te vullen. Bemalingswater injecteren of verminderd oppompen wordt als technische oplossing aangereikt. Groendaken en groene gevels vertragen de waterafvoer en temperen de hitte in de stad, mits geschikte irrigatie-installaties.