Ontwikkelen van nieuwe bouwmethoden en -technieken voor een klimaat in verandering

Het klimaat is in beweging. De klimaatconferentie van Parijs resulteert in maatschappelijke inspanningen om de opwarming van de aarde onder de 2 °C te houden. Toch stellen we nu al de effecten van deze klimaatverandering vast met nieuwe hittegolven, langere droogteperioden en meer intense neerslag. Deze effecten hebben eveneens een invloed op onze infrastructuur en gebouwen.

De bouwsector kan zorgen voor verzachtende maatregelen en bescherming tegen deze klimaatverandering, waardoor de omgeving, gebouwen en steden leefbaarder worden. Dit vergt aanpassingen in het ontwerp en de uitvoering van structuren en gebouwen, met een bijzondere aandacht voor het binnenklimaat en oververhitting.

Oplossing 1Ontwerp en uitvoering van klimaatbestendige infrastructuren en gebouwstructuren

De invloed van de klimaatverandering op onze gebouwen en de omgeving is reeds zichtbaar en tastbaar. Verschillende bouwberoepen moeten zich buigen over noodzakelijke aanpassingen ten gevolge van wind en stormen, droogte en uitdroging van gronden, neerslagintensiteit en overstromingen. Het WTCB ontwikkelt nieuwe uitvoeringstechnieken en richtlijnen voor gebouwen en infrastructuurwerken.

Oplossing 2Intelligente bouwschillen en gebouwbeheer voor een optimaal thermisch zomercomfort

Hittegolven en oververhitting zijn rechtstreekse en voelbare effecten van de klimaatverandering. In steden wordt dit nog versterkt door de invloed van het hitte-eiland. Het WTCB zet in op intelligente systemen voor passieve en actieve koeling, in combinatie met gevelconcepten.

Oplossing 3De leefbaarheid van steden verbeteren

Netwerken, groene gevels, groendaken en stadslandbouw reduceren de impact van de klimaatverandering en dragen bij tot een aangename en levendige stad. Ook op gebouwniveau zijn geïntegreerde, allesomvattende oplossingen essentieel, bijvoorbeeld op vlak van stabiliteit, brand, akoestiek en toegankelijkheid.