Kiezen voor lage-impactmaterialen, -componenten en -structuren

De bouwsector is één van de grootste materiaal- en energieverbruikers en bovendien één van de voornaamste producenten van broeikasgassen. Zo verbruikt de sector meer dan 50 % van de wereldwijd ontgonnen materialen. Bouwmaterialen zijn verantwoordelijk voor maar liefst 40 % van de materiaalgebonden CO2-uitstoot. 

lage-impactmaterialen

Nieuwe bouwmaterialen en -methoden kunnen de CO2-uitstoot en de milieu-impact aanzienlijk verminderen. Hout en biogebaseerde en gerecycleerde grondstoffen, ontgonnen uit korte ketens of via industriële wisselwerking, kunnen hiervoor worden aangewend. Het WTCB waakt over de geschiktheid van deze toepassingen in de bouwsector. Maar we kijken ook kritisch naar beton als het meest gebruikte bouwmateriaal (met een hoge CO2-voetafdruk), om deze milieu-impact te verminderen.

We bieden correcte milieu-informatie aan over materialen en uitvoeringsmethoden en zorgen voor de ontwikkeling van praktisch tools. Zo kunnen aannemer, architect en bouwheer de juiste keuzes maken om de CO2-uitstoot en de milieu-impact van elk gebouw en bijgevolg de hele bouwsector te verminderen.

Oplossing 1Praktijktoepassingen ontwikkelen voor hout en biogebaseerde materialen

De aannemer wordt ondersteund in zijn zoektocht naar nieuwe of verbeterde bouwmaterialen en -systemen die een lage(re) milieu-impact vertonen. Hout en andere biogebaseerde producten nemen CO2 op tijdens hun groei en zijn hernieuwbaar. Hierdoor vormen ze een deel van de oplossing voor het verminderen van de milieu-impact van de bouwsector. Het WTCB ontwikkelt geschikte toepassingen en uitvoeringsmethoden, met bijzondere aandacht voor het potentieel van houtbouw en structurele oplossingen.

Oplossing 2Beton heruitvinden voor koolstofneutrale gebouwen

Beton is het meest gebruikte materiaal in de bouwsector, maar is ook verantwoordelijk voor een groot deel van de impact die de sector heeft op de klimaatsverandering. Het WTCB doet onderzoek naar nieuwe bindmiddelen, alternatieve granulaten, recyclage en hergebruik en nieuwe uitvoeringsmethoden, gaande van laboratoriumonderzoeken tot demonstratieprojecten op de werf.

Oplossing 3De voorwaarden voor het bepalen van de milieuprestaties standaardiseren

Om de impact van de bouwsector te verlagen, moet men beschikken over correcte milieu-informatie die eenvoudig te gebruiken is, zodat de aannemer, de architect en de bouwheer een onderbouwde keuze kunnen maken. Op deze manier worden de energieprestaties en materiaalprestaties aan elkaar gekoppeld. Het WTCB ondersteunt de ontwikkeling van een praktisch bruikbaar referentiekader en geeft de aannemer informatie over de milieu-impact van zijn uitvoering en van het materiaalgebruik.