Circulair bouwen

Circulaire gebouwen worden zo ontworpen en uitgevoerd dat het gebouw of de materialen waaruit het opgebouwd is, herbruikbaar zijn en aanpasbaar zijn aan de veranderende behoeften van de gebruikers. Zo kan de levensduur van gebouwen worden verlengd, doordat ze steeds een nuttige functie blijven vervullen. Ook de bouwcomponenten en -materialen kunnen makkelijker gerecupereerd en uitgewisseld worden. Daarom is het noodzakelijk dat er voldoende standaardisering is en dat er materiaal- en componenten-informatie ter beschikking wordt gesteld.

Circulair bouwen

Nieuwe concepten en uitvoeringsmethoden worden uitgewerkt in pilootprojecten. Samen met de sector zorgt het WTCB ervoor dat circulaire gebouwen voldoende concreet worden voor de aannemingspraktijk, zodat aannemers deze nieuwe circulaire bouwconcepten en -elementen met vertrouwen kunnen aanbieden.

Oplossing 1Circulaire bouwconcepten concreet en tastbaar maken

De principes van circulair bouwen en de ervaringen uit de circulaire pilootprojecten worden vertaald in praktisch bruikbare kennis voor de aannemer. We verwerken innovatie tot collectief beschikbare informatie door middel van referentiedocumenten, voorschriften en welgekozen voorbeelden.

Het WTCB ondersteunt ook de ontwikkeling van een meetsysteem voor ‘circulair bouwen’ als houvast voor de sector.

Oplossing 2Nieuwe, circulaire bouwelementen ontwikkelen op basis van praktische inzetbaarheid

De technische expertise van het WTCB draagt bij om innovatieve oplossingen in de bouwpraktijk te integreren, en dit met de nodige aandacht voor de technische uitdagingen en prestaties, maar ook voor de kosten en de betaalbaarheid. Samen met de sector stellen we uitvoeringsrichtlijnen en circulaire bouwdetails op.

Oplossing 3Een opstap naar standaardisering en bouwinformatie bieden

Flexibiliteit, herbruikbaarheid en uitwisselbaarheid vereisen duidelijke afspraken omtrent modulariteit en vaste maatvoering. Om de ontmanteling en het hergebruik van componenten toe laten, moeten er slimme koppelingen ontwikkeld worden, waardoor de componenten en modules onderling aan elkaar gelinkt worden. Een bouwinformatiesysteem met informatie over materialen, componenten en beheer geeft inzicht in de noodzakelijke ingrepen voor het onderhoud van het gebouw en, aan het einde van de levensduur, voor de eventuele ontmanteling of herbestemming.

De sector kan dus rekenen op het WTCB om deze opstap naar standaardisering en bouwinformatie te ondersteunen.