Versterken van bedrijven via het verbeteren van de digitale knowhow van het personeel

Het aanbod van nieuwe technologieën is groot en evolueert snel. Het is niet eenvoudig voor een ondernemer om het nut van een technologie te begrijpen en de betrouwbaarheid en complexiteit ervan in te schatten. Het is dus niet vanzelfsprekend om de juiste keuzes te maken in verband met investeringen in apparatuur en opleiding. Daardoor beschouwen veel bedrijven digitale technologie nog steeds niet als een essentiële stap in de groei van hun bedrijf. Er zijn echter wel al ondernemers die nieuwe technologieën inzetten om te groeien, te diversifiëren of zelfs te overleven. Ze beseffen de enorme mogelijkheden ervan. Er staat dan ook veel op het spel voor onze sector, die op dit gebied nog geen voortrekkersrol vervult. Het antwoord op deze uitdagingen is tweeledig.

Virtual Reality

Oplossing 1Interesse stimuleren voor Bouw 4.0 en digitale transformatie

Onze eerste opdracht is het bewustzijn bij de bouwbedrijven te vergroten en de bouwprofessionals te ondersteunen bij hun digitale transformatie. Dit kan door interesse te wekken voor de implementatie van concrete zaken die een positief effect hebben op het bedrijf en op de bouwsector als geheel. Het WTCB zal op een eenvoudige manier laten zien dat digitale technologie duidelijke mogelijkheden biedt om efficiënter te werken en zo een meer kwalitatief resultaat te bereiken. Dit doen we aan de hand van gediversifieerde acties voor alle bouwberoepen en bedrijfsgrootten, rekening houdend met de specifieke kenmerken en behoeften van elk bedrijf.

 

Om digitale technologie nog meer toegankelijk te maken, zal het WTCB demonstratiecentra opzetten waar bouwbedrijven zelf kunnen ervaren wat deze technologieën (zoals managementsoftware, meetinstrumenten, drones, exoskeletten, scanners, BIM, cobots en Internet of Things) concreet voor hen kunnen betekenen. De demonstratietrailer, die fungeert als mobiele hub, is uitgerust met educatief materiaal en laat toe om digitale technologieën op de werf te demonstreren. Tegelijkertijd zal het WTCB zelf een voorbeeldfunctie vervullen door deze technologieën binnen de eigen organisatie te implementeren bij de uitvoering van onze verschillende missies. Deze aanpak illustreert bovendien één van de belangrijke assen van ons interne transformatieplan ‘Give Me Five’.

Oplossing 2Het onderwijs van morgen helpen vormgeven

Naast zuivere bewustmaking, is er ook nood aan een globaal opleidingskader gewijd aan digitale technologieën in de bouwsector. Het WTCB wil daarom samenwerkingen met trainingspartners opzetten, om de implementatie van een vernieuwd kader voor digitale vaardigheden optimaal te ondersteunen.