Versnellen van beslissingen en datagedreven processen

In de bouwsector bestaat er een grote vraag naar tools om de productiviteit te verbeteren, het aantal werkongevallen te verminderen en de steeds complexere bouwprocessen beter te monitoren.

datagedreven processen

De oplossingen waaraan het WTCB de komende jaren zal werken, omvatten bestaande en opkomende technologieën die het mogelijk zullen maken om realtime informatie en gegevens te verzamelen om de juiste beslissingen te nemen. Deze data zullen resulteren in kennisopbouw, die ervoor zal moeten zorgen dat toekomstige bouwprojecten op een optimalere manier verlopen. Het antwoord op deze uitdagingen bestaat uit drie oplossingen die onderling van elkaar afhankelijk zijn.

Oplossing 1Middelen op elkaar afstemmen (materialen, uitrusting, personeel, gebouw)

Het vastleggen van een set gegevens, rechtstreeks vanop de werf, en deze toegankelijk maken als informatie, biedt enorme mogelijkheden en potentiële toepassingen die op dit moment nog niet gekend zijn. Gebrek aan kennis over het potentieel en het gebruik van nieuwe technologieën, zorgen ervoor dat deze minder gebruikt worden. Ook de complexiteit van de implementatie, het gebruik en de interpretatie van de geproduceerde gegevens en de hieraan verbonden kosten, dragen hiertoe bij. Het WTCB zal dus zeker werken aan een meer geautomatiseerde data-integratie, zodat aannemers zich kunnen blijven richten op hun kernactiviteiten. Er zal een brede waaier aan kennis opgebouwd worden, gaande van informatieverzameling tot het gebruik van de gegevens op de werf, om het potentieel van dergelijke informatie ten volle te benutten.

Oplossing 2De bestaande omgeving digitaliseren

3D-weergaven van gebouwen en van de omgeving bieden heel wat mogelijkheden: of het nu gaat om het opstellen van offertes, de plaatsing van bouwelementen, kwaliteitscontrole …, en dit zowel voor nieuwbouw als voor renovaties. Het WTCB beschikt over de nodige kennis om deze informatie te interpreteren en wil deze dan ook ten dienste stellen van zijn leden.

Oplossing 3De veiligheid van de werknemers verhogen

Door het soms onveilige en fysiek zware werk blijven er te veel ongevallen gebeuren in de bouwsector. Digitalisering, automatisering en hulpmiddelen zoals exoskeletten bieden een enorm potentieel om dit probleem op te lossen. Er bestaan talrijke mogelijkheden om de opleiding, voorbereiding en werfopvolging te verbeteren. De wetenschappelijk expertise van het WTCB zal hiervoor ingezet worden.