Verhogen van de productiviteit en kwaliteit door industrialisatie en automatisering

Industrialisatie en automatisering

Industrialisatie, automatisering en talrijke digitale technologieën maken het mogelijk om de productiviteit in de bouwsector te verbeteren. Het technologische potentieel groeit snel. Door deze technologieën te omarmen en op een relevante manier in te zetten, kan de bouwsector oplossingen ontwikkelen voor een reeks uitdagingen. Op de agenda staan o.a. de productiviteit verhogen en de kosten verminderen, aangename en veilige werkomstandigheden creëren, meer geschoolde arbeidskrachten aantrekken, renovaties op grote schaal, het verwerven van een eigendom betaalbaarder maken en het inzetten op de flexibiliteit en aanpasbaarheid van gebouwen. Het WTCB zal bedrijven inspireren en begeleiden op basis van het plan ‘Ambities 2025’ en in samenwerking met de referentiepartners voor dit thema. Dit doen we door onze inspanningen toe te spitsen op drie oplossingen:

Oplossing 1Het vereenvoudigen en stimuleren van automatisatie in de bouw

Het WTCB zal het potentieel van robotica en autonome systemen bestuderen. De nadruk ligt daarbij op de werf en op het gebruik van systemen om bepaalde fasen van een bouwproject te automatiseren (bv. het coaten of verven van wanden, (geometrische) opmetingen ter plaatse, 3D-printing (additive manufacturing) …). De betrouwbaarheid van deze systemen en hun inzetbaarheid worden geëvalueerd. Verschillende pilootprojecten zullen worden opgezet op maat van de verschillende bouwberoepen. Deze toepassingen zullen ook gebruikt worden in de werfomgeving om bepaalde kostenaspecten te valideren en om de effecten op het gebied van veiligheid, kwaliteit en productiviteit te beoordelen.

Oplossing 2De capaciteiten van de werknemer verbeteren

Verschillende technologieën worden gebruikt om de prestaties van de werknemers op de werf te verbeteren en de werklast te verlichten: robots, exoskeletten of zelfs een intelligente bril die de informatie toegankelijk maakt. Het WTCB zal de nodige onderzoeken opstarten en concepttesten uitvoeren om de toegevoegde waarde van deze technologieën te valideren.

Oplossing 3Aanpassen van bedrijfsmodellen voor een betere productie en assemblage

Het WTCB zal bedrijven ondersteunen bij het aanpassen van hun bedrijfsmodel en van de bijbehorende productiemethoden, zodat bouwelementen sneller geproduceerd en gemonteerd kunnen worden. We bieden begeleiding aan op het vlak van ontwerpen, modellen en technologieën die een positieve invloed hebben op de industrialisatie van processen, en dit zowel voor renovaties als voor nieuwbouw. Verder zullen digitale modellen en parametrische ontwerptools een belangrijke rol spelen in de optimalisering van de productie . Deze tools zullen immers de machines aansturen die instaan voor de fabricatie van bouwelementen (bv. geprefabriceerde wanden). Ten slotte zal er ook op het gebied van de uitwisselings- en modelleringsnormen en -standaarden belangrijk werk worden verricht om de interactie tussen de ontwerpfase enerzijds, en de fabricage-, uitvoerings- en montagefase anderzijds te vergemakkelijken.