Optimaliseren van de logistiek en werforganisatie voor een verhoogde productiviteit en betere werkomgeving

Het verbeteren van de winstgevendheid en productiviteit zowel voor kleine als grote bedrijven, staat eveneens op de agenda van het WTCB. Dit doel kan gerealiseerd worden door een efficiëntere organisatie op vlak van samenwerking, standaardisering van de werkmethoden, het vermijden van afval, intelligente logistiek, een meer flexibele werfplanning, procesoptimalisatie en het inzetten op digitale productiemethoden. In de context van deze uitdaging, zal het WTCB zich de komende jaren richten op vier oplossingen.

Oplossing 1De overgang van bedrijven naar de Lean Bouwen-filosofie ondersteunen

Het verbeteren van de productiviteit, de werkomgeving en het welzijn van de medewerkers hangt onder meer af van een goed begrip van de principes van de Lean Bouwen-filosofie. Door het uitwisselen van ervaringen op basis van verschillende initiatieven uit het verleden, kan het WTCB hier het verschil maken. Sensibiliseringsacties, opleidingen en individuele begeleiding kunnen de overgang naar het gebruik van ad-hoc-technieken ondersteunen, zowel voor kleine als voor grote bedrijven.

Oplossing 2Het gebruik van nieuwe toepassingen in de logistiek verhogen

Om de bevoorradingsketen te verbeteren, zal het WTCB erop toezien dat het aandeel van de logistieke kosten in de bouwketen wordt becijferd en dat er modellen worden ontwikkeld voor de herwaardering van bouwmaterialen op basis van de principes van de circulaire economie. Het WTCB zal ook de meerwaarde van logistieke platformen beoordelen en de bijhorende competentieprofielen omschrijven.

Oplossing 3Relatie tussen planning, kosten, ontwerp en uitvoering optimaliseren aan de hand van de BIM-aanpak

De integratie van planning en kosten in één digitaal model (BIM 4D en BIM 5D) kan veel voordelen bieden. Momenteel worden het digitale model, de werfplanning en de kostenberekening uitgevoerd met aparte digitale tools. Daarom is het belangrijk om tools te bestuderen die het mogelijk maken om de verschillende aspecten van het projectmanagement te integreren. Het WTCB zal daarom bedrijven sensibiliseren, begeleiden en ondersteunen in deze digitale integratie.

Oplossing 4Inschatting en werfopvolging verbeteren

Het naleven van de uitvoeringstermijn is vandaag de dag nog een echt uitdaging voor de aannemers. Gemiste omzet en mogelijke boetes tasten de winstmarges van bedrijven aan. Dit wordt tevens versterkt door een beperkte standaardisering van de processen en het unieke karakter van elke werf. Het WTCB zal daarom studies uitvoeren naar de mogelijkheden van een geconnecteerde en gedigitaliseerde werf, zodat reeds vanaf de ontwerpfase alle noodzakelijke informatie gecentraliseerd wordt en een intelligent en autonoom toezicht op de bouwprocessen mogelijk wordt.

Kunstmatige intelligentie kan de aannemer in staat stellen geïnformeerde, geanalyseerde en tijdige beslissingen te nemen. Dit resulteert in minder werk bij het uitwerken van de planning en vergemakkelijkt de just-in-time-levering van goederen en het nazicht van de conformiteit van de leveringen. Bovendien draagt artificiële intelligentie bij tot het verminderen van tijdsverliezen op de werf, terwijl de men de betrokken partijen eenvoudig op de hoogte kan houden.