Aanmoedigen van samenwerking en het gebruik van relevante informatie via ontwerp- en bouwinstrumenten

Smart buildings

Naast de ontwikkeling van digitale basistechnologieën, zal het de komende jaren noodzakelijk zijn om deze technologieën met elkaar te verbinden (bv. het koppelen van BIM aan andere databanken of aan simulaties en werfmonitoring) en om de ontwikkeling van digitale toepassingen die specifiek gericht zijn op de bouwsector meer te stimuleren. Ook de juiste informatie op het juiste moment aanreiken in een gebruikersvriendelijke werkomgeving wordt belangrijker. Om deze uitdaging aan te gaan, zal het WTCB zich de komende jaren focussen op vijf oplossingen.

Oplossing 1Digitale samenwerking vergemakkelijken

De samenwerking tussen de partners van een bouwproject gebeurt bij voorkeur via een digitaal model (BIM). Samen met de sector (‘bottom-up’- benadering via het Technisch Comité BIM & ICT en de cluster ‘digitaal bouwen’) zal het WTCB inzetten op het versterken en het versnellen van het gebruik van BIM in bouwbedrijven. Dit gebeurt voornamelijk door het ontwikkelen van protocollen voor de informatie-uitwisseling, modelleerrichtlijnen en standaardiseringswerkzaamheden.

Oplossing 2Inzetbaarheid verruimen

Het WTCB ondersteunt het gebruik van open bestandsformaten voor de uitwisseling van digitale bouwgerelateerde bestanden, vooral met betrekking tot het digitale model (openBIM). Deze aanpak biedt onder meer het voordeel dat de uitwisseling van informatie met bv. overheidsinstanties, andere stakeholders … gemakkelijker wordt. Hierdoor wordt het ook mogelijk om te garanderen dat de informatie up-to-date is en om platformen en visuele hulpmiddelen in te zetten voor het digitale model. Het zorgt er ook voor dat informatie voor lange tijd toegankelijk blijft, doordat deze niet afhankelijk is van ontwikkelingen in de commerciële software.

Oplossing 3Informatie toegankelijker maken voor de kmo’s

De komende jaren zal het WTCB een digitaal ecosysteem ontwikkelen waarin cijfergegevens, informatie, rekentools en databanken uit verschillende bronnen beschikbaar zullen zijn. Naast onze website worden er ook digitale hulpmiddelen (WTCB-TOOLS) ontwikkeld om het dagelijkse werk van bouwbedrijven te vergemakkelijken.

Oplossing 4De digitale aanpak integreren in normen en regelgeving

Er zullen mogelijkheden onderzocht worden om de normen en voorschriften beter af te stemmen op digitale ecosystemen. De ambitie is om het gebruik van deze documenten door de sector te versnellen en diensten aan te bieden die deze informatie op een digitale manier ter beschikking stellen, waardoor ze gemakkelijker te raadplegen, te analyseren en te gebruiken is.

Oplossing 5De inschatting van de gebouwprestaties vereenvoudigen

Het potentieel van digitale hulpmiddelen om de gebouwprestaties (energie, akoestiek, toegankelijkheid) in te schatten, is de laatste jaren sterk toegenomen. Het WTCB zal deze tools gebruiken om toekomstige problemen op het vlak van het ontwerp en de uitvoering te beperken. Deze tools zullen toelaten om het effect van de variabelen snel te beoordelen. Voor de aannemer betekent dit ook een kostenbesparing, namelijk minder gebreken, een verbeterde rentabiliteit en vooral … tevreden klanten.