Métier

Het metier, focus op de vakman

Een beroepsgebonden aanpak waar voorrang wordt gegeven aan de noden op de het terrein.

Inspelen op de dagelijkse behoeften van de bouwbedrijven en anticiperen op hun onderzoeksnoden is het streefdoel van het WTCB om de kennis van bouwbedrijven op het vlak van bedrijfsbeheer en technologie te verbeteren. Om voeling te houden met het dagelijkse professionele leven van onze leden vormen 15 Technische Comités, met vertegenwoordigers die actief zijn binnen de verschillende bouwberoepen, de cruciale schakel. Via jaarlijks bijgestelde werkplannen worden behoeften en vragen in kaart gebracht. Deze Technische Comités worden bijgestaan door het Visiecomité (zie visie.wtcb.be) dat ondersteuning biedt in het kader van de langetermijnontwikkelingen binnen de sector.

metier met focus op de vakman

Het ‘Give Me Five’-actieplan helpt ons om onze inspanningen te optimaliseren en zo een maximale toegevoegde waarde te bieden aan alle bouwbedrijven. Deze toegevoegde waarde heeft betrekking op twee aspecten die essentieel zijn voor een gezond bedrijf: de technische dimensie, die specifiek is voor elk bouwberoep, en de organisatorische dimensie. We streven dus naar een betere kwaliteit, een hoger rendement en meer duurzaamheid voor alle bouwbedrijven, ongeacht hun vakgebied of omvang.

In de Metier-aanpak focussen we op drie belangrijke uitdagingen:

  1. Oplossen van dagelijkse problemen
  2. Anticiperen op behoeften en schade voorkomen
  3. Technische optimalisatiedoor een multidisciplinaire en organisatorische integratie