Green Deal

De groene transitie biedt kansen

De transitie naar een groene, duurzame economie zorgt voor werk en opportuniteiten in de bouwsector. Europa, België en de gewesten zetten de komende jaren en decennia massaal in op energetische renovatie en de vernieuwing van ons bestaand patrimonium. Deze maatregelen leveren niet alleen milieuwinsten op, maar bevorderen ook de economische groei en scheppen werkgelegenheid via innovatie en ontwikkeling.

Energetische renovatie