Bouw 4.0

De sleutel tot de toekomst

De productiviteit van de bouwsector moet de komende jaren sterk toenemen om concurrentieel te blijven. Kostenbeheersing en kwaliteit blijven een continue uitdaging om bouwen betaalbaar te houden en om tegelijkertijd de winstgevendheid van bouwbedrijven te verzekeren. Nieuwe digitale technologieën zullen een efficiëntere werfvoorbereiding en -uitvoering mogelijk maken. Ze zullen ook zorgen voor een vlotter klantencontact, een betere samenwerking, de automatisatie van administratieve processen en mogelijk nieuwe businessmodellen. Een betere voorbereiding zal een vlottere uitvoering garanderen op het vlak van efficiëntie, kwaliteit, milieu-impact en kostenbeheersing. Bovendien zullen robotisering, industrialisering op de werf en exoskeletten het fysieke werk verlichten en veiliger maken én de productiviteit verbeteren.

exoskelet